Formularz kontaktowy:

Strona główna

Łomżyński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Łomży został utworzony w roku 2004.

ZAŁOŻYCIELE ŁFPK:

  1. Samorząd Województwa Podlaskiego,
  2. Miasto Łomża,
  3. Miasto Ostrołęka,
  4. Powiat Łomżyński,
  5. oraz gminy:

  6. Piątnica,
  7. Zbójna,
  8. Miastkowo
  9. Śniadowo.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI WYNOSI - 1. 015.000 zł.

KAPITAŁ DO UDZIELANIA PORĘCZEŃ WYNOSI – 16.015.000 zł

CELE:
wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą z terenu województwa podlaskiego poprzez ułatwienie im dostępu do finansowania kredytów, pożyczek w drodze udzielania poręczeń. Powyższy cel ma przyczynić się aktywizacji inwestycyjnej tego sektora, co z kolei przekłada się na wzrost aktywności gospodarczej całego regionu, a tym samym przyczynia się do zmniejszenia bezrobocia.